Čo je DVB-T, DVB-C, DVB-S

Čo je DVB-T, DVB-C, DVB-S Čo je DVB-T, DVB-C, DVB-S? Digitálna televízia je v súčasnosti dostupná najmä prostredníctvom satelitného vysielania (systém DVB-S). V niektorých oblastiach poskytujú kábloví operátori digitálnu televíziu v systéme DVB-C, a to metalickými alebo optickými sieťami, alebo cez systémy MMDS a MVDS.

Výhody a nevýhody DVB-T

Prečo ÁNO DVB-T

Prechod na televízne vysielanie v systéme DVB-T sa týka len tých slovenských domácností, ktoré prijímajú televízny signál buď individuálnymi anténami, alebo kolektívne cez spoločné televízne antény (STA). Takýchto domácností je na Slovensku asi 50%.

Prečo NIE DVB-T

Druhá polovica domácností, ktorá prijíma televízne programy cez sieť niektorého z káblových operátorov, zo satelitu alebo cez telekomunikačné siete (IPTV ) – či už metalické alebo optické, sa do tohto procesu digitalizácie zapájať nebude, pretože na ich doterajšom spôsobe príjmu signálu sa nič nezmení.

DVB-C a DVB-S

Digitálna televízia je v súčasnosti dostupná najmä prostredníctvom satelitného vysielania (systém DVB-S). V niektorých oblastiach poskytujú kábloví operátori digitálnu televíziu v systéme DVB-C, a to metalickými alebo optickými sieťami, alebo cez systémy MMDS a MVDS. Telekomunikační operátori ponúkajú digitálnu televíziu s využitím technológie IPTV ( retransmisia televíznych programov s využitím internetového protokolu). Komerčnú dostupnosť digitálneho vysielania v káblových rozvodoch a iných telekomunikačných sieťach postupne oznamujú príslušní operátori.

DVB-C

DVB-C je skratka pre Digital Video Broadcasting–Cable, čo v slovenskom jazyku znamená digitálne televízne vysielanie cez káblové distribučné siete, alebo cez systémy MMDS a MVDS. Alebo jednoduchšie: digitálna káblová televízia. Oproti káblovej analógovej televízii sa DVB-C vyznačuje výrazne vyšším počtom a ponukou televíznych programov, ale aj ponukou celého radu funkcií, ktoré zvyšujú komfort a zážitok zo sledovania televízneho vysielania.
Služby DVB-C poskytujú zväčša kábloví operátori a operátori MMDS a MVDS, ktorí dosiaľ poskytovali služby káblovej analógovej televízie. Svoje koaxiálne rozvodné siete vďaka technologickému vývoju modernizovali a prebudovali na optické alebo hybridné opticko-koaxiálne siete, ktoré dokážu ponúknuť vysokokvalitné služby digitálnej televízie, vysokorýchlostného internetu a telefónne služby prostredníctvom jednej zásuvky v domácnosti.

Ako prijímať DVB-C signál

Čo na to potrebujeme? Na prijímanie televízneho DVB-C signálu, t. j. na využívanie služieb digitálnej káblovej televízie potrebujeme digitálny prijímač, takzvaný set-top box, resp. MMDS, alebo MVDS anténu. Ak máme v byte už vybudovaný káblový rozvod s káblovou prípojkou, či s MMDS alebo MVDS anténou, set-top box stačí zapojiť do káblovej zásuvky a prepojiť ho s televízorom. Do set-top boxu je vložená karta, ktorá umožňuje aktiváciu a následné sledovanie televízneho vysielania.

V súčasnosti je v ponuke celý rad DVB-C set-top boxov. Od lacnejších základných prijímačov, ktoré len dekódujú prijímaný signál, cez HD prijímače umožňujúce sledovať aj programy vo vysokom rozlíšení (High Definition) až po sofistikované media boxy alebo DVR rekordéry (Digital Video Recorder). Set-top boxy na príjem DVB-C signálu poskytujú zákazníkom najčastejšie samotní operátori. Takéto riešenie má pre diváka jednu veľkú výhodu: divák má zaistený servis set-top boxu v prípade poruchy, prípadne jeho výmenu za iný.

Hlavné vlastnosti DVB-C

DVB-C poskytuje vysokú kvalitu obrazu a zvuku, umožňuje prijímať a sledovať niekoľko desiatok, ba až stovky programov všetkých žánrov rozdelených do rôznych balíčkov a ponúka množstvo funkcií, ktoré zvyšujú zákaznícky komfort. Programy sú spravidla rozdelené do tematických balíkov (napr. filmové, športové, hudobné, dokumentárne atď.). Osobitnú ponuku tvoria HD programy, čiže programy s vysokým rozlíšením (poznámka: na sledovanie programov v HD kvalite je nutné mať aj k tomu zodpovedajúci televízny prijímač).
DVB-C umožňuje tiež nahrávať až niekoľko desiatok hodín vysielania na nosič vnútornej pamäte (pevný disk zabudovaný v DVR boxe), ktoré si divák môže kedykoľvek pozrieť. Nové rekordéry s dvoma a viac tunermi ponúkajú možnosť nahrávať aj vysielanie niekoľkých programov súčasne. DVR prinieslo aj nové funkcie, ako je „time-shift“, ktorá umožňuje dočasné ukladanie sledovaných relácií či priamych športových prenosov.

Divák tak môže po stlačení tejto funkcie odísť od televízneho prijímača a po čase sa opäť vrátiť s tým, že bude pokračovať v sledovaní programu od okamihu, keď bolo prerušené.
V ponuke digitálnej káblovej televízie nechýba ani možnosť výberu jazykovej verzie sledovaného programu, vysielanie v širokouhlom formáte či zobrazovanie všetkých informácií na obrazovke. Štandardne je v ponuke aj elektronický programový sprievodca s prehľadom programov na sedem dní vopred.

DVB-C umožňuje aj využívanie nových interaktívnych služieb

Služby VoD (video na požiadanie), počúvanie rozhlasového vysielania atď. Výhody a rozdiely oproti iným spôsobom príjmu digitálneho TV vysielania:
Dôležitou výhodou DVB-C je, že popri digitálnej televízii paralelne umožňuje aj príjem analógovej káblovej televízie. Káblovú televíziu možno vďaka tomu jednoducho pripojiť ku všetkým televízorom v byte či dome. Výhodou DVB-C je aj možnosť z jednej zásuvky pripojiť a využívať takisto služby vysokorýchlostného internetu a telefónne služby (tzv. triple play služby).

DVB-S

DVB-S je skratka pre Digital Video Broadcasting–Satellite, čo v slovenskom jazyku znamená „digitálne televízne vysielanie cez satelit“ alebo jednoducho satelitná digitálna televízia. DVB-S poskytuje vysielanie televízneho signálu z družice priamo do domácnosti, pri využití prijímacej satelitnej antény (parabola) a digitálneho prijímača (set-top boxu), čo umožňuje jeho príjem bez výnimky na území celej Slovenskej republiky, vďaka 100% pokrytiu signálom celého územia. DVB-S ponúka digitálnu kvalitu obrazu a zvuku, pomerne vysoký počet televíznych programov (v závislosti od ponuky operátora) a s využitím širokej ponuky set-top boxov aj množstvo doplnkových funkcií, ktoré poskytujú viac komfortu pri sledovaní televízneho vysielania.

Ako prijímať DVB-S signál, čo na to potrebujeme

Na prijímanie televízneho DVB-S signálu, t. j. na využívanie služieb satelitnej digitálnej televízie potrebujeme digitálny satelitný komplet. Tvorí ho satelitná anténa – parabola, ktorá sa upevní na stenu alebo strechu rodinného či bytového domu. Súčasťou paraboly je LNB konvertor – kábel spájajúci ho s digitálnym prijímačom (set-top boxom), ktorý je prepojený s televízorom. V set-top boxe je vložená karta, ktorá umožňuje sledovať vybrané televízne programy. Pri voľbe set-top boxov je v súčasnosti na výber veľké množstvo týchto prijímačov, od jednoduchých prijímačov až po najmodernejšie PVR HD prijímače, ktoré umožňujú sledovať aj programy s vysokým rozlíšením (High Definition) a súčasne nahrávať zvolené programy vysielané na zabudovaný hard-disk. Niektorí operátori poskytujú užívateľom DVB-C digitálne prijímače, ale inštalácia a zabezpečenie paraboly s LNB konvertorom a kabeláž je zväčša v réžii užívateľa.

Hlavné vlastnosti DVB-S

DVB-S ponúka široký výber programov v digitálnej obrazovej a zvukovej kvalite. V závislosti od ponuky operátora je súčasťou ponuky väčšina slovenských a českých programov ( aj bez mesačných poplatkov), množstvo tematických a prémiových programov a taktiež veľký počet nekódovaných (bezplatných) programov. V ostatnom období sa do ponuky DVB-S služieb dostávajú aj programy v HD kvalite (samozrejme, na ich sledovanie je potrebný príslušný televízny digitálny prijímač).

Podobne, v závislosti od zvoleného set-top boxu, môže divák využívať doplnkové funkcie, ktoré poskytujú vyšší komfort oproti sledovaniu televízie cez analógovú terestriálnu anténu. Či už ide o funkciu digitálneho nahrávania do zabudovaného harddisku, elektronického programového sprievodcu, voľby jazykovej verzie, rodičovského zámku, zobrazenia všetkých údajov na televíznej obrazovke atď. DVB-S umožňuje aj pripojenie viacerých televízorov v domácnosti, ale s podmienkou, že čo televízor, to jeden set-top box, alebo koľko televízorov, toľko set-top boxov.

Výhody a rozdiely oproti iným spôsobom príjmu digitálneho TV vysielania: Výhodou DVB-S je možnosť jeho príjmu kdekoľvek, prakticky všade na celom území Slovenskej republiky.

Cena bez DPH
0 ks za 0,00 €
Cena s DPH
0 ks za 0,00 €
Navrch stránky