Posudzovanie prijímačov DVB-T

Posudzovanie prijímačov DVB-T

V súvislosti s rozvojom pozemského digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T je potrebné zabezpečiť, aby spotrebitelia boli pri kúpe digitálnych prijímačov čo najlepšie informovaní o ich vhodnosti na príjem takéhoto vysielania pri rešpektovaní špecifík Slovenska (napr. správne zobrazovanie slovenskej abecedy). Z tohto dôvodu vydal SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie) v januári 2008 technickú normalizačnú informáciu TNI 36 7554 "Technická špecifikácia prijímačov DVB-T určených pre slovenský trh".

Táto TNI obsahuje požiadavky na prijímače DVB-T:

  • minimálne vybavenie
  • odporúčané vybavenie
  • minimálne doplnkové vybavenie
  • odporúčané doplnkové vybavenie

príslušnej kategórie prijímačov DVB-T.

Posudzované sú nasledujúce kategórie prijímačov:

  • set-top boxy (t.j. externé zariadenia, zapájané medzi anténu a súčasný analógový TV prijímač)
  • integrované TV prijímače (t.j. TV prijímače, ktorý majú zabudovaný diel DVB-T; v súčasnosti sú takéto prijímače vybavené aj na príjem analógovej televízie, čo však nie je podmienkou)
  • PC prijímače DVB-T (DVB-T PC karty do slotov PCI alebo PCMCIA; DVB-T PC externé moduly USB).

Posudzovanie prijímačov DVB-T uskutočňuje VÚS, n.o. Banská Bystrica, pričom skúšky vykonávajú akreditované laboratóriá.

Prijímačom, ktoré vyhovujú požiadavkám TNI 36 7554, je udelené povolenie na používanie loga

viac na VUS skúšobníctvo

Cena bez DPH
0 ks za 0,00 €
Cena s DPH
0 ks za 0,00 €
Navrch stránky