Prečo zmena na DVB-T

Prečo zmena na DVB-T

Doba kladie nové požiadavky na televízne vysielanie, na efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra, kvalitnejší obraz a zvuk, mobilný príjem či multimediálne služby občanom. Keďže analógovým vysielaním nie je možné tieto požiadavky a nároky naplniť, prichádza nový spôsob šírenia televízneho signálu – digitálne pozemské televízne vysielanie (DVB-T).

Dôvody prechodu na DVB-T:

Moderná doba a DVB-T

Súčasná moderná doba kladie nové požiadavky na televízne vysielanie, ako súčasť informatizácie spoločnosti tak v Európe, ako i u nás na Slovensku, na efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra ako národného bohatstva a jeho ekonomizáciu, kvalitnejší obraz a zvuk, mobilný príjem či multimediálne služby občanom. Keďže analógovým vysielaním nie je možné tieto požiadavky a nároky naplniť, prichádza nový spôsob šírenia televízneho signálu – digitálne pozemské televízne vysielanie (DVB-T)

Európska únia a DVB-T:

Prechod z analógového na digitálne vysielanie je zároveň jednou z priorít definovaných v rámci Európskej únie. V máji 2005 prijala Európska komisia základný dokument – Oznámenie, týkajúci sa urýchlenia prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Na základe tohto Oznámenia vyzvala Rada členské štáty EÚ, aby o. i. ukončili prechod z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie do konca roku 2012. Slovenská republika, ako riadny člen Európskej únie, v roku 2005 túto výzvu Rady EÚ prijala a stanovila si za cieľ ukončiť proces digitalizácie pozemského televízneho vysielania do konca roku 2012.

Európa a DVB-T

V súčasnosti je pre celú Európu charakteristické, že diváci majú záujem o stále vyšší počet programov, čo sa odráža aj v stále vyšších požiadavkách na televíznych vysielateľov. Prirodzeným dôsledkom sú aj rastúce nároky na ďalšie vysielacie frekvencie – TV kanály. Analógové vysielanie už nedokáže na tieto požiadavky reflektovať (už nedokáže tieto požiadavky spĺňať), a to z toho dôvodu, že frekvenčné spektrum pre takéto vysielanie je už vyčerpané. Nový systém DVB-T to však umožňuje. DVB-T dokáže v jednom televíznom kanáli prenášať súčasne niekoľko TV programov, prípadne aj iné služby.

Slovensko a DVB-T

Digitalizácia televízneho vysielania je pri káblovom príjme v réžii konkrétnych operátorov. Opačná situácia je ale v prípade terestriálnych frekvencií, ktoré sú v celej Európe vo vlastníctve jednotlivých štátov a ktoré je potrebné vzájomne koordinovať so susednými a častokrát i nesusednými štátmi. Preto sa prechod na digitálne vysielanie (DVB-T) realizuje pod záštitou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a to je aj dôvod, prečo si tento proces vyžaduje legislatívne zmeny, koordináciu zo strany regulátorov a Európskej únie.

Cena bez DPH
0 ks za 0,00 €
Cena s DPH
0 ks za 0,00 €
Navrch stránky