Výroba, predaj, montáž servis

Poradenstvo

Ťahák z predmetu „Satelitné vysielanie“

Pletú sa Vám často mnohé pomenovania týkajúce sa satelitného vysielania , satelitnej televízie? Ponúkame Vám ťahák s vysvetlením jednotlivých výrazov . Ako správny ťahák je stručný a prehľadný:

A

ASTRA

Najznámejšia družica šíriaca televízne a rozhlasové programy

C

CAM, CA modul 

Modul prístupu, alebo tzv. dekodér, ktorý sa vkladá do satelitného prijímača alebo do televízora a spolu s dekódovacou kartou na príjem kódovaných programov.

Cryptoworks, Conax, Irdeto 

Patria sem názvy kódovacíie systémy používané pre príjem kódovaných programov zo satelitu.

D

Dekódovacia karta 

karta, potrebná na príjem kódovaných programov cez satelit. Poskytne ju satelitný operátor Skylink ,Digi, Freesat. Je už len na Vás, aké programové balíčky u operátora si vyberiete za určitý mesačný poplatok.

DISEqC motor 

motor , ktorý natočí Vašu parabolu k žiadanej satelitnej pozícii. Takto môžete pozerať programy z veľkého množstva družíc s jednou parabolou. Použitie motora umožňuje sledovanie programov z množstva družíc s použitím jednej paraboly.

DISEqC prepínač

slúži na satelitný príjem, ktorý umožňuje prepínanie medzi viacerými konvertormi.

DVB-C 

digitálna televízia prostredníctvom káblovych rozvodov.

DVB-S 

digitálna televízia  prostredníctvom satelitného vysielania.

DVB-T 

digitálna televízia prostredníctvom pozemného vysielania.

E

Elevácia 

značí pre natočenie paraboly vo vertikálnej rovine. Uhol nastavenia antény je pri stredovej parabole kolmo k signálu.

F

FTA 

označujeme tým nekódované, voľne vysielané programy.

H

HD 

televízne vysielanie vo vysokom rozlíšení, s viacerými viac detailmi. Pre vysielanie HD , musíte vlastniť HD prijímač. Označuje sa skratkami HD ready, alebo Full HD. Pri výbere HD prijímača majte aj na pamäti, ktoré satelitného operátora máte.

I

IPTV 

digitálna televízia cez internetové pripojenie.

K

Konvertor (LNB) -

umiestnený v ohnisku paraboly, spracúva signál v ohnisku cez ožarovač a po jeho zosilnení sa medzifrekvenčný signál pomocou koaxiálneho kábla posúva ho k vnútornej jednotke (satelitnému prijímaču).

M

Multiprepínač 

prepíname s ním viacej konvertorov pri sledovaní vysielania na viacerých satelitných prijímačoch.

P

Parabola -

anténa v tvare praboloidu, ktorá po nasmerovaní na družicu odráža prijatý signál do ohniska. Do ohniska paraboly sa pomocou držiaka mechanický umiestňuje konvertor. Je základ zostavy pre satelitný príjem.

Poloha antény –

toto je dôležitá časť, nakoľko príjem parabolickej antény nesmie byť tienený žiadnou prekážkou, napr. konármi stromov

Prijímač -

 satelitná jednotka, okrem spracovania obrazu a zvuku umožňuje celý rad ďalších funkcií - nahrávanie sledovaných programov, prehrávanie mp3 atď.

PVR 

funkcia satelitného prijímača umožňujúca nahrávanie sledovaných programov na USB kľúč alebo pevný disk.

S

Set-top-box -

box umožňujúci spracovať digitálne vysielanie v systéme DVB-T. Zabezpečuje prevod signálu digitálneho terestriálneho vysielania do formátu spracovateľného televíznym prijímačom.

SD 

televízne vysielanie v štandardnom rozlíšení. Poskytuje menej detailov. Odporúčame čo najskôr vymeniť SD prijímače za HD.

 

Zobrazenie:
Nenašli sa žiadne produkty.