Eshop Satelitná technika, satelity, satelitné komplety

využite váš satelit a náš set top boxESHOP je v prevádzkesme Vám k dispozíciiCestovateľské sety pre kamióny a karavanyObjavte našu vyladenú ponukuNajlepší svetový futbalOriginál multimediálne rádiá podľa značiekUniverzálne multimediálne rádiásatelitná televízia pre milovníkom filmov, dokumentov alebo histórienajlepšia športová satelitná televízia

Koaxiálne káble

V ponuke nájdete koaxiálne káble nachystané podľa zvolenej metráže, rovnako tak koaxiálne káble balené. Vonkajšie tienenie káblov je medené či hliníkové.

Nové značenie koaxiálnych káblov v zmysle ich reakcie na oheň (B2ca, Cca, Dca, Fca).

V Slovenskej republike sú požiadavky na káble v stavbách predpísané Vyhláškou 162/2013 a v STN 92 0203 sú vymenované časti a úseky v stavbách s požiadavkami na káble vedené cez požiarne úseky so špecifikovaným priestorom následovne:


 

Požiadavky na káble s triedou reakcie na oheň:

Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie:
B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1 200 s do 15 MJ; najvyššia hodnota rýchlosti uvoľňovania tepla do 30 kW, šírenie plameňa do 1,5 m; rýchlosť rozvoja požiaru do 50 Ws-1;

s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 do 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR do 0,25 m2/s;

d1 – žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s počas 1 200 s;

a1 – vodivosť < 2,5 µS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3.


 

Pzn. Uvedené parametre, okrem a1, sa overujú skúškou podľa STN EN 50399.

Požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky s priestorom:
1. zdravotnícke zariadenia:

  1.1 jasle B2ca – s1, d1, a1

  1.2 lôžkové oddelenia nemocníc B2ca – s1, d1, a1

  1.3 jednotka intenzívnej starostlivosti, anestéziologicko-resuscitačné oddelenie, operačné oddelenie B2ca – s1, d1, a1

2. stavby sociálnych služieb B2ca – s1, d1, a1

3. stavby s vnútornými zhromaždovacími priestormi:

  3.1 zhromažďovací priestor B2ca – s1, d1, a1

  3.2 ostatné priestory, v ktorých sa pohybujú návštevníci – s1, a1

4. stavby na bývanie (okrem rodinných domov), komunikačné priestory B2ca – s1, d1, a1

5. stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb (hotely, ubytovne, kúpele, internáty a pod.):

  5.1 izby s príslušenstvom B2ca – s1, d1, a1

  5.2 spoločné priestory (hala, recepcia, jedáleň, reštaurácia) B2ca – s1, d1, a1

6. chránené únikové cesty B2ca – s1, d1, a1 STN 92 0203

Požiadavky na káble vedené na streche stavby:
   1. na ktorej je úniková cesta B2ca – s1, d1, a1
    2. na ktorej je vonkajšia zásahová cesta B2ca – s1, d1, a1
    3. nad zhromažďovacím priestorom B2ca – s1, d1, a1
Funkčná odolnosť trasy káblov
Požiadavka na funkčnú odolnosť trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre:
  1. zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je najmenej 30 minút – pre trasy podľa STN P CEN/TS 54-14;
    2. zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru, uzatvorenie prívodu plynu a vypínanie elektrickej
energie je najmenej 30 minút;
    3. zariadenie na vizuálnu signalizáciu požiaru podľa STN EN 54-23 je stanovená na dvojnásobok času evakuácie, najmenej však 30 minút;
    4. systém hlasovej signalizácie požiaru podľa STN EN 54-16, je stanovená na dvojnásobok času evakuácie, najmenej však 30 minút;
    5. evakuačný výťah je stanovená podľa platného právneho predpisu;
    6. núdzové osvetlenie je najmenej 60 minút, okrem zásahových ciest, ktoré sú chránenými únikovými cestami typu C a v priestoroch podľa prílohy B, položky 1.3, kde je najmenej 90 minút a v predsieňach s pretlakovým vetraním pred priestormi podľa prílohy B položky 1.3 je najmenej 240 minút;
    7. zariadenie na odvod tepla a splodín horenia je najmenej 60 minút;
    8. zosilňovacie čerpadlo vody na hasenie požiarov je najmenej 90 minút;
    9. zariadenie na vetranie chránených únikových ciest alebo vnútorných zásahových ciest je stanovená podľa platného právneho predpisu [9];
    10. stabilné hasiace zariadenie sprinklerové je stanovená v STN EN 12845+A2, pre stabilné hasiace zariadenie penové je stanovená v STN EN 13565-2, pre stabilné hasiace zariadenie práškové je stanovená v STN EN 12416-2+A1, pre stabilné hasiace zariadenie plynové je stanovená v STN EN 15004-1, pre stabilné hasiace vodné rozstrekovacie je stanovená v STN P CEN/TS 14816, pre stabilné hasiace zariadenia na vodnú hmlu je stanovená v STN P CEN/TS 14972, pre stabilné hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól je stanovená v TNI CEN/TR 15276-2 a pre stabilné hasiace zariadenia CO2 je stanovená v STN ISO 6183, ak nie je podľa platného právneho predpisu [9] alebo [10] stanovené inak;
    11. automatické požiarnotechnické zariadenie, ktoré nahrádza požiarnu stenu alebo požiarny uzáver, alebo zvyšuje ich požiarnu odolnosť je stanovená podľa platného právneho predpisu;
    12. pretlakové vetranie požiarnej predsiene v stavbách zdravotníckych zariadení je stanovená podľa platného právneho predpisu;
    13. požiarny výťah je stanovená podľa času predpokladaného hasičského zásahu v zmysle platného právneho predpisu;
    14. zásuvkové rozvody do 1 kV v priestoroch podľa prílohy B položky 1.3 je najmenej 90 minút;
    15. technologické zariadenie v prevádzke počas požiaru je stanovená v príslušnom technickom predpise pre dané zariadenie.

 

Platný predpis: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.


 

Základná klasifikácia:

LSZH

 

Doplnková klasifikácia:

LSZH

Spôsob zobrazenia

Výrobca

Koaxialny kabel Televes T-100 Cu black PE celomed vonkajší

Koaxialny kabel Televes T-100 Cu black PE celomed vonkajší

Kvalitný koaxialny kabel Televes T-100 PE pre vonkajšie použitie ako aj možnost použit do zeme.
Celomedeny koaxialny kabel s malymi stratami do zeme aj vonkajšie použitie.

Obj. čislo:
TVSNR-02390
0,90 €
Koaxialny kabel Tri-Shield RG6 BC

Koaxialny kabel Tri-Shield RG6 BC

Vysoko kvalitny profesionalny kabel s mininalnymi stratami , vhodný do vonkajších priestorov aj do vnutra .Medene jadro a 64 vlásočníc opletenie a tieniaca folia robia z neho bezkonkurenčny kábel pri pomere cena a kvalita.
Balenie 250 m

Obj. čislo:
TVSNR-00590
0,45 €
Koax kábel RG6U biely

Koax kábel RG6U biely

Kvalitný koaxialny kabel 6,7 mm , penové dielektrikum, ciachovaný, opletenie AL, Fe jadro pomedene.

Obj. čislo:
TVSNR-01002
0,15 €
Koaxialny kabel Televes CXT-1 CCS AL white PVC

Koaxialny kabel Televes CXT-1 CCS AL white PVC

Kvalitný koaxiálny kábel Televes CXT-1 cena za 1meter. Kvalitný koaxiálny kábel pre každeho kto oceni kvalitu .

Obj. čislo:
TVSNR-02388
0,39 €
Koaxiálny kabel Cavel SAT 703ZH   celomeď- bezhalogénovy kabel

Koaxiálny kabel Cavel SAT 703ZH celomeď- bezhalogénovy kabel

Koaxiálny kabel Cavel SAT 703 ZH bezhalogenový celomeď cena za 1meter. Celomedený koaxiálny kábel CAVEL SAT , penové dielektrikum, medenné opletenie, metrážovaný, .použitie až do 3GHz

Obj. čislo:
TVSNR-02061
0,75 €
Koaxiálny kabel Cavel KF114 celomeď

Koaxiálny kabel Cavel KF114 celomeď

Koaxiálny kabel Cavel KF114 celomeď cena za 1meter. Celomedený koaxiálny kábel CAVEL KF114, penové dielektrikum, medenné opletenie, metrážovaný, .použitie až do 3GHz.

Obj. čislo:
TVSNR-00566
0,85 €
Koaxiálny kabel Cavel SAT 703B

Koaxiálny kabel Cavel SAT 703B

Koaxiálny kabel Cavel SAT 703 B cena za 1meter. medený koaxiálny kábel CAVEL SAT , penové dielektrikum, metrážovaný, .použitie až do 3GHz.

Obj. čislo:
TVSNR-01394
0,69 €
Koaxialny kabel RG11 vonkajší

Koaxialny kabel RG11 vonkajší

Koaxialny kabel RG11 vonkajší balenie 500 m .. predaj len po 50 m Vám odmotame
Vnútorné i vonkajšie kábel vhodný pre priame položenie do zeme alebo na vonkajsie rozvody mrazuvzdorný
Vhodný na dlhé a ohybom nenamáhané pripojenie v TV a SAT rozvodoch

Obj. čislo:
TVSNR-01003
1,50 €
Quad koax kabel - cena za 1 meter 100 metrove balenie -41% Akcia

Quad koax kabel - cena za 1 meter 100 metrove balenie

Quad koaxialny kabel farebne odliseny v jednom obale , idealny pre rozvody
Radi vam odrežeme kolko budete potrebovat

Kábel je odolný proti UV žiareniu,

Vhodny na Digitálne i analógové vysielanie

Obj. čislo:
TVSNR-00008
Stará cena:
4,00 €
2,35 €
Koaxiálny kabel Zircon RG59 BC Cu 5 mm meď

Koaxiálny kabel Zircon RG59 BC Cu 5 mm meď

Koaxiálny kabel Zircon RG59 BC Cu 5 mm meď .Kvalitný koaxiálny kábel pre montáž SAT i TV rozvodov. Vhodný pre vnútorné použitie o hruble len 5 mm

Obj. čislo:
TVSNR-02067
0,39 €
Držiak na kable Televes

Držiak na kable Televes

Držiak na kable Televes pojme ako koaxiálny aj optický kábel -bubny, znižuje čas potrebný pri každej inštalácii . Tiež poskytuje jednoduchšiu a pohodlnejšiu prepravu.

Obj. čislo:
TVSNR-02389
69,90 €
COMMSCOPE SAMONOSNÝ KOAXIÁLNY KÁBEL

COMMSCOPE SAMONOSNÝ KOAXIÁLNY KÁBEL

CommScope samonosný koaxiálny kábel s ocelovym drotom na zavesenie. Vonkajší kabel.USA vyroba

Obj. čislo:
TVSNR-02484
0,80 €
Koaxiálny kabel Zircon CU 125 CUPE vonkajší celomed

Koaxiálny kabel Zircon CU 125 CUPE vonkajší celomed

Kvalitný vonkajší koaxiálny kabel Zircon CU 125 CUPE všetko čista meď. Idealny na vonkajšie použitie .

Obj. čislo:
TVSNR-02610
0,79 €
Koaxiálny kabel Zircon CU 125 CU celomeďený

Koaxiálny kabel Zircon CU 125 CU celomeďený

Kvalitný koaxiálny kabel Zircon CU 125 CU všetko čista meď. Idealny na vnútorné použitie .

Obj. čislo:
TVSNR-02611
0,69 €
Koaxiálny kábel Televes 210603 - priemer 5 mm CU

Koaxiálny kábel Televes 210603 - priemer 5 mm CU

Tenký koaxiálny kábel Televes 210603 s priemerom 5mm, vhodný pre vnútorné rozvody TV/SAT signálu od španielského výrobcu Televes.Koaxiálny kábel TELEVES je vhodný pre rekonštrukcie televíznych, satelitných alebo kamerových rozvodov vnútri objektu kde musíte použit tenky kabel .

Obj. čislo:
TVSNR-02675
0,27 €
Flexibilný koaxialný kábel MEGASAT FLEXI 1,5m

Flexibilný koaxialný kábel MEGASAT FLEXI 1,5m

Vysoko kvalitný a flexibilný koaxiálny kábel - ideálny pre mobilné použitie. Vďaka flexibilnej kvalite sa koaxiálny kábel nemôže ani zauzliť . Perfektné, keď sa často montuje a rozoberá .

Obj. čislo:
TVSNR-030461
5,99 €
Flexibilný koaxialný kábel MEGASAT FLEXI 10m Novinka

Flexibilný koaxialný kábel MEGASAT FLEXI 10m

Vysoko kvalitný a flexibilný ohybný koaxiálny kábel - ideálny pre mobilné použitie. Vďaka flexibilnej kvalite sa koaxiálny kábel nemôže ani zauzliť . Perfektné, keď sa často montuje a rozoberá .

Obj. čislo:
TVSNR-030463
9,90 €
Flexibilný koaxialný kábel MEGASAT FLEXI 20m Novinka

Flexibilný koaxialný kábel MEGASAT FLEXI 20m

Vysoko kvalitný a flexibilný ohybný koaxiálny kábel 20m- ideálny pre mobilné použitie. Vďaka flexibilnej kvalite sa koaxiálny kábel nemôže ani zauzliť . Perfektné, keď sa často montuje a rozoberá .

Obj. čislo:
TVSNR-030464
14,90 €
Koaxialný kábel  TECATEL CAB-LTE 168 B100 celomeď  6,8mm

Koaxialný kábel TECATEL CAB-LTE 168 B100 celomeď 6,8mm

Koaxiálny kábel proti rušeniu LTE signálu - TECATEL CAB-LTE 168 B100 celomeďený o hrúbke 6,8mm s vnútorným CU vodičom priemeru 1,12mm a hustým opletenim Cu 168 vláken x0,116mm drôtom.

Obj. čislo:
TVSNR-030522
0,59 €

Satelitná technika vo všetkých mestách Slovenska

Univerzálne multimediálne rádiá
Univerzálne multimediálne rádiá
OPIERKY DO AUTA S DVD - HEADREST DVD

Multimediálne rádiá a satelitnú techniku si u nás kupujú ľudia z celého Slovenska už viac ako 17 rokov.

Je úplne jedno či hľadáte satelitnú techniku v Bratislave, alebo satelity v Žiline, prípadne satelitné prijímače Trnava. Môžete bývať v ktoromkoľvek meste (Bratislava, Trnava, Košice, Brezno, Trenčín, Banská Bystrica, Prešov, Žilina a iné), kúpite si tu satelitnú techniku a za chvíľu ju máte doma. (anketa z ktorého mesta ste?)

Pozrite si širokú ponuku satelitných prijímačov, satelitov a satelitnej techniky. HDTV prijímače, televízory na 12V, prenosné LCD TV, satelity pre kamióny karavany a lode, multimediálne rádia s GPS a DVD prehrávačmi, skylink sety, satelitné komplety, digitálne prijímače, príslušenstvo k prijímačom, paraboly, LNB konvertory, dekódovacie karty, MMDS antény, LED panely,

Cena bez DPH
0 ks za 0,00 €
Cena s DPH
0 ks za 0,00 €
Navrch stránky